menu

Zwroty

Odstąpienie od umowy i wymiana

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od Umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy muszą Państwo poinformować nas na adres: Przyprawka, ul. Bobowskich 4, 26-110 Skarżysko-Kamienna lub sklep@przyprawka.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne oświadczenie drogą elektroniczną lub na naszej stronie internetowej. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin odstąpienia od Umowy, wystarczy, by wysłali Państwo informacją dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

2. Skutki odstąpienia od Umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczania innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać rzecz nam, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.
Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Przyprawka
ul. Bobowskich 4
26-110 Skarżysko-Kamienna
support@example.com


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ...............................................................................................................
Data zawarcia umowy to.................................................,
data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

    
 

Wymiana 
 

Mają Państwo możliwość wymiany zakupionego towaru w terminie do 10 dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych, czystych, w "idealnym" stanie, razem z oryginalnym pudełkiem, ewentualnym ometkowaniem i dowodem sprzedaży (oznaczyć go informacją WYMIANA) oraz dołączyć kartkę z informacją zawierającą dane zamawiającego oraz numer zamówienia. Towar należy odesłać na adres:

 

Przyprawka
ul. Bobowskich 4
26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Aby Państwa wymiana przebiegła szybko należy skontaktować się z naszym działem zamówień. Przyśpieszy to czas realizacji. Koszty wysyłki nowego produktu do klienta to 15 zł, jeśli płatność zostanie uiszczona przelewem na konto bankowe. W przeciwnym razie wymieniony towar będzie wysłany za pobraniem, koszty przesyłki w tym przypadku będą wyższe - 19zł.

 

W przypadku gdy towar zamawiany na wymianę jest droższy od towaru zwracango, Przyprawka.pl, poinformuje klienta o wysokości koniecznej dopłaty. W przypadku zamówienia towaru tańszego niż zwracany, w momencie otrzymania przesyłki zwrotnej przelejemy Państwu różnicę ceny zakupu wymienianego towaru.

 

Wymiana zostanie zrealizowana dopiero po otrzymaniu przesyłki zwrotnej.

Prosimy pamiętać o starannym zapakowaniu przesyłki.

Zwrotom i wymianom nie podlegają produkty przecenione i w promocji.

Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas na nasz koszt lub za pobraniem.

Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia pokrywa Przyprawka.pl.

Opakowanie ozdobne jest usługą - nie podlega zwrotowi. W przypadku zwrotu, bądź wymiany, prosimy nie odsyłać opakowania ozdobnego.